Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Wine Metal - "Κόρακας"

01. Δομή & Ανάπτυξη

Στη Νεμέα, καρδιά της γεωργικής παραγωγής και του φημισμένου κρασιού της, ιδρύθηκε το 1980 με εξειδίκευση στις κατασκευές συστημάτων αμπελουργίας η εταιρία WINE METAL - KORAKAS, ακολουθώντας μια διαρκώς ανοδική πορεία.

Σήμερα δημιουργεί νέα δεδομένα σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας στις σύγχρονες υποδομές της εταιρίας σε ένα κτίριο 2.000 τ.μ. τα πιο μοντέρνα και λειτουργικά πρϊόντα στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών αμπελουργίας (αμπελουργικούς πασσάλους σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις και αξεσουάρ). Οι δραστηριότητες της εταιρίας έχουν επεκταθεί τόσο στην επεξεργασία όσο και στο εμπόριο σιδήρου.

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι εύκολη μέσω της Εθνικής οδού Κορίνθου - Τριπόλεως (κόμβος Νεμέας).

02. Κατασκευή Έργων, Τεχνική Υποδομή & Εξοπλισμός

Η εταιρεία διαθέτοντας σύγχρονη τεχνογνωσία καθώς και υλικοτεχνική υποδομή, ένα σύνολο μηχανημάτων εκσκαφών, οχημάτων μεταφορών και γερανοφόρων, είναι σε θέση να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Με πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό, που αποτελείται από εργοδηγούς, εξειδικευμένους τεχνίτες και βοηθητικό προσωπικό, τα έργα της χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και αρτιότητα.

03. Επεξεργασία & Εμπορία Σιδήρου

• Κοιλοδοκοί
• Πάνελς
• Λαμαρίνες παντός τύπου (τραπεζοειδείς & κυματοειδείς)
• Στραντζαριστά
• Γωνιές

04. Εργασίες

• Τμήμα μελετών εγκατάστασης
• Έλεγχος & γεωεδαφική μελέτη εγκατάστασης
• Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων για τη δημιουργία του γραμμικού συστήματος της αμπέλου

05. Παράδοση προϊόντων

Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα με τα ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα της να παραδίδει τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα

06. Εκθέσεις

Η WineMetal συμμετέχει δυναμικά στις μεγαλυτέρες εκθέσεις του κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.