Σχηματική παράσταση γραμμικού συστήματος υποστήλωσης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: Βήματα τοποθέτησης πασσάλων - εξαρτημάτων γραμμικού αμπελώνα (pdf)

Η εταιρία wine metal - korakas απο το 1980, δραστηριοποιείται σχεδιάζοντας και δημιουργώντας αμπελώνες σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και εξάγωντας τα προιόντα της σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, ο Λίβανος και η Κύπρος. Το τμήμα μελετών εγκαταστάσεων της εταιρίας, σας περιμένει να σχεδιάσουμε μαζί των αμπελώνα σας, με τους πιο σύγχρονους αμπελουργικούς πασσάλους, αλλά και ποικιλία προϊόντων ποιότητας υποστήριξης των υποστηλώσεων του γραμμικού αμπελώνα, απο την Arcerol Mittal και την Gripple. Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εγκαταστάσεων γραμμικών αμπελώνων.

Θήβα

τοποθεσία: Άρμα

Εγκατάσταση γραμμικού αμπελώνα με πασσάλους "TH1"

Νεμέα

τοποθεσία: Πετρί

Εγκατάσταση γραμμικού αμπελώνα με πασσάλους "TH1" & "TD1"

Κορινθία

τοποθεσία: Ασπρόκαμπος

Εγκατάσταση γραμμικού αμπελώνα με πασσάλους "TH1" & "TD1"

Νεμέα

τοποθεσία: Λεόντιο

Εγκατάσταση γραμμικού αμπελώνα με υποστήλωση αντιχαλαζικών διχτύων

Νεμέα

Εγκατάσταση γραμμικού αμπελώνα με πασσάλους "TU1" & "TD1"

Κορινθία

τοποθεσία: Στιμάγκα

Εγκατάσταση γραμμικού αμπελώνα με υποστήλωση αντιχαλαζικών διχτύων

Ηλεία

τοποθεσία: -

Εγκατάσταση γραμμικού αμπελώνα με πασσάλους "TH1"